Välkommen till
Astma- och Allergiföreningen

Föreningen arbetar för att människor med allergiska sjukdomar som astma, allergier och annan överkänslighet, ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Vår uppgift är att påverka samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor och tillgänglighet som andra medborgare.